Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Průběh testování

Průběh testováníDatum konání:
12.4.2021

Vážení rodiče,

krátká informace, jak bude probíhat testování přímo v naší mateřské škole.

  1. Při příchodu do školky proveďte dezinfekci rukou. Vaše povinnost je mít respirátor, dítě mít roušku při pobytu v MŠ nemusí. U vchodu si Vás vyzvedne pověřená osoba k dohledu nad testováním (lze určit jakoukoli osobu starší 18-ti let) a odvede Vás do šatny Koťátek, kde jsou připravena dvě testovací místa. Snažte se omezit doprovod dítěte na co nejmenší počet osob, mladší sourozence určitě chápeme.
  2. Krátká instruktáž, jak provést test od pověřené osoby. Viz. dříve vložené video. Jak jsem již psala, dítěti test provede zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba. Opravdu se není čeho bát, zmiňované 2,5 cm jsou spíše pro dospělé, u dětí postačuje 1 cm na okraji nosu. Zkuste ještě dnes namotivovat děti, vyzkoušet na vatové tyčince.
  3. Provedení testu
  4. Pověřená osoba na test poznačí iniciále dítěte a čas zhotovení testu. Nyní je třeba vyčkat 15 minut na výsledek testu. Doporučuji abyste zohlednili při příchodu do školky, počítali s tím, že se dvakrát týdně ve školce zdržíte.
  5. Pokud bude možnost, nesejde se více rodin najednou, můžete počkat na výsledek v šatně. V opačném případě Vás pověřená osoba požádá na počkání na výsledek testu venku před školkou (kde doporučujeme dodržovat 2m rozestupy, snad nebude pršet).
  6. Po 15 minutách Vám pověřená osoba sdělí výsledek testu, stranou od ostatních, aby nedocházelo k porušení GDPR - Vašich soukromých výsledků. Testovací sada se vhodí do připraveného koše a prostor se vydezinfikuje.
  7. Škola na požádání může vystavit potvrzení o negativním výsledku. Potvrzení o pozitivním výsledku MUSÍ vydat a jste povinni opustit prostor budovy školy a výsledek nahlásit ošetřujícími lékaři - pediatrovi. Pokud by byl test neprůkazný, je nutné jej provést znovu.
  8. Negativně testované děti mohou přejít do šatny Sluníček, převléknout se a jít do třídy, kde na ně bude čekat paní učitelka.
  9. Dítě se bude vždy testovat 1. den v týdnu, kdy přijde do školky a poté v rozestupu 2-3 dnů.
Pokud Vaše dítě prodělalo v posledních 90 dnech Covid-19, přineste sebou prosím potvrzení o prodělaném onemocnění. Důležité je pro nás datum, kdy byla nákaza potvrzena - od tohoto data oněch 90 dní běží a dítě NEMUSÍ BÝT TESTOVÁNO.
 
Prozatím není možnost využití jiného antigenního testu, budu však situaci pečlivě sledovat a další možnosti zveřejňovat.
 
Vyjádření odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina:

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

na základě množících se dotazů k možnosti testovat děti/žáky antigenními testy, které si donesou rodiče sdělujeme následující:

Na základě telefonického vyjádření KHS tyto testy nelze používat.

Oporu najdete v Mimořádném opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6.4.2021 – bod I. b)

 

..... se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.

 

S pozdravem

Mgr. Hana Koudelová

oddělení organizace školství
odbor školství, mládeže a sportu
mobil.: +420 734 690 047
tel.:      +420 564 602 949
e-mail:  koudelova.h@kr-vysocina.cz

 

Popis: logo

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebookPopis: facebook

 
 
 
Odkaz na vyjádření MŠMT:

https://www.msmt.cz/…-ve

Informační letát pro rodiče:

testovani-letak-pro-rodice.pdf