Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Sovičky

SOVIČKY

sovy.jpg                                                               

 

 

       Do školky se těšíme,

       s radostí tam běžíme.

       Čekají tu kamarádi,

       hrajeme si spolu rádi.

 

      Někdy trochu malujeme,

      zpíváme a kreslíme.

      Pohádku si vyslechneme

      a pak chvilku cvičíme.

 

 

 

 

 

 

Učitelky:

  • Dočekalová Marcela
  • Velínová Aneta

 

 Charakteristika třídy:

Třída Soviček je heterogenní s počtem 12 dětí. Z celkového počtu dětí jsou 4 děvčata a 8 chlapců.

Třída je umístěna v Základní škole Nížkov. Prostory třídy jsou v přízemí, kde se naproti třídě nachází šatna a WC s umývárnou. V přízemí je také školní jídelna, kde jsou pro děti z mateřské školy vyhrazeny stolečky.

V třídě Soviček probíhá každodenní cílená a promyšlená předškolní příprava. Jde o systematický program přípravy budoucích prvňáčků, který má jasně stanovené cíle, které vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tato příprava je zaměřena na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí školních osnov.

Nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Snažíme se u dětí respektovat individuální zvláštnosti, reagujeme na jejich potřeby, které jim pomáháme uspokojovat. Konkrétní vzdělávací cíle plníme formou záměrného i spontánního učení.

Ve třídě chceme navodit přátelskou atmosféru, podněcovat zvídavost, touhu po hezkém prožitku, posílení myšlení a tvůrčím talentu. Je pro nás důležité, aby se děti cítily jistě, bezpečně, radostně a spokojeně.