Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Sluníčka

                                                Třída Sluníček

 126cs_1.jpg                                       

      My se máme rádi,

      protože jsme kamarádi.

      Dáme úsměv na líčka,

      my jsme přece SLUNÍČKA.   

                                                             

   

Učitelky 

 • Jitka Chvátalová
 • Bc. Iva Štikarová

Okno do třídy Sluníček

  Malé úkoly pro velké předškoláky

  Do třídy Sluníček je zapsáno 15 dětí, z toho 11 chlapců a 4 dívky. Dochází sem starší děti ve věku 4 – 5 let. Ve třídě Sluníček se vzdělávací nabídka rozšiřuje a obohacuje, pracuje se se školním vzdělávacím program Paprsky poznání.

  U dětí rozvíjíme motoriku i pohybové dovednosti, sebeobsluhu, rozumové dovednosti, řeč, sociabilitu, chování, jednání, city, nadání a talent, respektujeme potřebu individuální péče. Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, využíváme situačního učení k řešení různých situací, co nejvíce prostoru poskytujeme pro spontánní hru, využíváme prosociální učení, zařazujeme smyslové a interaktivní hry, experimentování, metodu pokusu a omylu.

  Každodenně se děti setkávají v komunitním kruhu, hovoří o svých prožitcích, učí se nebát mluvit, vyjádřit svá přání a touhy. Uplatňujeme formy individuální práce, skupinové práce, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti. Děti mají možnost využít vlastní  interaktivní tabuli s různými výukovými programy.


   

  Třída Berušek

  Třída Berušek

  Třída Berušek