Drobečková navigace

Úvod > O školce

O školce

O nás

Mateřská škola Nížkov je vesnická školička umístěná v srdci Českomoravské vysočiny, obklopená krásnou přírodou. Školka sídlí v poměrně nové budově z 80. let, její součástí je školní kuchyně. K budově přiléhá prostorná uzavřená zahrada, která v současné době prochází rekonstrukcí některých částí. 

Škola

Škola

Škola

Třídy

V Mateřské škole se nacházejí dvě prostorné třídy. Třída Kuřátka, vyhrazena pro věkově mladší děti (2 – 4 roky), a třída Berušky, pro děti starší(4 – 6(7) let). Třídy jsou odlišeny barevnými malbami a obrázky a všechny prošly výraznými změnami. Jsou vkusně zařízeny nábytkem i doplňky, které zpestřují vnitřní interiér a tvoří hrací koutky pro skupinové a individuální aktivity dětí.

Výzdoba

Barevná školka plná veselých obrázků usnadňuje dětem adaptaci a vytváří takové prostředí, aby se dětem u nás líbilo a byly spokojené a šťastné. A to je i hlavní cíl našeho pedagogického snažení.

Výzdoba

Výzdoba

Výzdoba

Výzdoba

Stručné údaje a personál školy

Provoz MŠ je od 6.15 do 16.00 hod., v době hlavních prázdnin bývá provoz po dohodě se zřizovatelem a rodiči přerušen zpravidla na pět týdnů.

Stravování probíhá ve třídách.

Kapacita mateřské školy je podle hygienických norem stanovena na 54 dětí. Pro školní rok 2021/2022 je zapsáno 48 dětí, je tedy možnost přijímat děti i během roku.

Zaměstnanci školy se dělí na pedagogické a provozní. Za pedagogy je to ředitelka a 5 učitelek, za provozní zaměstnance – školní asistentka, vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky, 2 školnice.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP Paprsky poznání, který splňuje požadavky RVP PV (aktualizován 1. 9. 2020) a současně je přizpůsoben podmínkám a potřebám školy.

Vize školy

Neustále budovat prostředí pro děti láskyplné, podporující a motivující tak, aby děti zažívaly pocit jistoty a bezpečí. Věříme, že chuť učit se a rozvíjet, je pro každého z nás přirozená a „dospělák“, ať už rodič, učitel či jiné osoby zasahující do života dítěte, jsou pro ně průvodci životem, nabízejí mu podnětné prostředí, z něhož dítě čerpá dle svých aktuálních potřeb a zájmů. Dítě by mělo opouštět mateřskou školu jako zdravě sebevědomá a harmonicky vyvážená osobnost po stránce rozumové, citové i adaptační, která se pro daný stupeň vzdělávání maximálně možně rozvinula a má touhu se dále rozvíjet.

Dlouhodobou vizí koncepčního rozvoje je držet stávající velmi dobrý standard mateřské školy a usilovat o její další rozvoj a prosperitu. Být otevřenou a vstřícnou organizací nejen pro děti a rodiče, ale i pro všechny přátele školy, zřizovatele a další spolupracující organizace.

Další foto

Umyvadla

Ručníky

Koupelna