Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Provoz mateřské školy do 30. 6. 2020

Provoz mateřské školy do 30. 6. 2020Datum konání:
25.5.2020
Datum ukončení:
30.6.2020

Vážení rodiče,

Provoz MŠ nebude nadále nijak omezen. Pokud máte zájem přihlásit dítě k docházce do MŠ, je nutné přihlásit dítěti stravu (prosíme dostatečně předem, není vhodné ze dne na den, kvůli objednávce potravin - děkujeme) standartně telefonicky nebo mailem.

Při docházce dítěte do MŠ je NUTNÉ DODRŽOVAT daný Souhrn hygienických pokynů viz. níže, který je spracován s ohledem na  Metodiku MŠMT http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss a dle potřeb školy.

Souhrn hygienických pokynů:

 •          Cesta do školy a ze školy – nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržování 2 metrových odstupů od jiných osob v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 •          Neshromažďovat se před školou ve skupinách.
 •          Doprovázející osoba se v prostoru školy pohybuje vždy v roušce, a to po dobu nezbytně nutnou.
 •          V šatně se zdržujte pouze dvě rodiny, v případě, že je šatna obsazena, vyčkejte jejich odchodu (v chodbě nebo před budovou školy).
 •          Dítěti připravte jednu náhradní roušku do igelitového sáčku do šatny (v případě podezření nákazy u jiné osoby by ji muselo použít).
 •          Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest).
 •          Pokud by dítě či zaměstnanec během dne začal vykazovat některé z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce (v případě dítěte). Ostatní jsou pak povinni do zjištění zdravotního stavu indisponované osoby nosit roušku. Vymezujeme si právo v případě podezření změřit teplotu dítěti bezkontaktním teploměrem.
 •          Dítě vstupuje do třídy s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které má platnost týden (nutno podepsat znovu na již daném prohlášení při ranním předání dítěte učitelce na třídě - tzv. ranní filtr o zdravotním stavu dítěte). Možnost stáhnout dokument zde: priloha_779734761_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf
 •       Dítě a učitelka roušku v prostorách MŠ mít nemusí.
 •           ;)
 •      V prostorách školy bude probíhat průběžná dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí několikrát denně. Dětem bude provedena dezinfekce rukou při příchodu do třídy, průběžně během dne a před zahájením stravování.
 •         K pitnému režimu prosíme rodiče, aby dětem donesli uzavíratelnou láhev se značkou či podpisem, aby si ji dítě poznalo. Budeme si ji brát i na školní zahradu.
 •         Vzhledem k doporučení trávit s dětmi co nejvíce času venku v areálu školy, doporučujeme sledovat počasí a dát dítěti vhodné oblečení a obuv (holinky pokud bude rosa nebo po dešti). - Toto nařízení bylo MŠMT poupraveno a budeme moct s dětmi i mimo areál školy do přírody. Platí však doporučení trávit co nejvíce času ve venkovních prostorách.
 •      V červnu bychom s dětmi chtěly obnovit některé plánované akce, které jsme museli zrušit (beseda s panem včelařem, návštěvu čističky, snad proběhne i projektový den Stavitel města a bylo v plánu i divadelní představení). Předškoláci by se mohli se školkou rozloučit na Zahradní slavnosti trochu tradičním způsobem. Snad se nám zadaří ;).

Ke stravování jsou přihlášeny pouze děti, které nastoupí do školy 11. 5. 2020 – viz. telefonická domluva. Ostatní jsou odhlášeny do konce školního roku a je nutné se vždy s dostatečným předstihem znovu k stravování přihlásit obvyklým způsobem.

Nemyslíme si, že hrozba nákazy COVID-19 pominula, jsme si vědomy rizik, které přináší setkávání takto početné skupiny jedinců, a vy byste si tyto rizika měli uvědomit také. Sledujte aktuální vývoj pandemie v našem okrese. Budeme se maximálně snažit chránit Vás i nás, to samé prosím čekáme od Vás. Děkujeme zaměstnanci MŠ.