Drobečková navigace

Úvod > Berušky > Okno do třídy berušek

Okno do třídy berušek


Království stromů - jehličnaté x listnaté

Datum konání: 12. 11. 2018 - 16. 11. 2018

Očekávaným výstupem z tématu bylo prohloubit znalost názvosloví spojované se stromy, budovat v dětech kladný vztah k přírodě, vzájemné soužití a péči o ni.

Více

Autor: Iva Štikarová Publikováno 25. 11. 2018 21:08

Na svatého Martina (seznámení s tradicí)

Datum konání: 5. 11. 2018 - 9. 11. 2018

Více

Autor: Zdenka Špačková Publikováno 25. 11. 2018 20:08

S kým se rozloučíme (ptactvo)

Datum konání: 25. 10. 2018 - 2. 11. 2018

Při tomto tématu se děti s paní učitelkou seznamovali s druhy ptáků, pojmenovávali, určovali přezimují a odlétavé, vyhledávali je v encyklopediích a knihách, které si děti nosily i z domu. Stěhovavé ptáky děti vybarvovaly a stříhaly, přezimující ptáky děti vylepovaly semínky.

Více

Autor: Iva Štikarová Publikováno 25. 11. 2018 20:04

Hrajeme si s podzimem (přírodniny)

Datum konání: 15. 10. 2018 - 24. 10. 2018

Více

Autor: Iva Štikarová Publikováno 24. 11. 2018 20:50

Co vyrostlo na stromě

Datum konání: 8. 10. 2018 - 12. 10. 2018

Děti se učily poznávat ovoce, ovocné stromy, zejména praktickou ukázkou, ochutnávkou a pečením jablečných dobrot (šátečky, mušličky, perník s jablky), které jsme následně využili jako pohoštění pro účastníky drakiády, která proběhla 11. 10. v odpoledních hodinách.

Více

Autor: Zdenka Špačková Publikováno 17. 10. 2018 21:44

Podzim už se hlásí

Datum konání: 1. 10. 2018 - 5. 10. 2018

S dětmi jsme tento týden přivítali podzim, sbírali jsme různé druhy listů, přiřazovali je ve třídě ke stromům, pozorovali barvy, tvary a velikost. Při četbě Jak se javor strakatil jsme vedli rozhovor o tom, co je dohoda, vyvodili jsme závěry z příběhu.

Více

Autor: Iva Štikarová Publikováno 17. 10. 2018 21:32

Koho známe z pohádek

Datum konání: 24. 9. 2018 - 27. 9. 2018

Děti poznávaly pohádky, jejich děj, určovaly postavy z pohádek i jejich charakteristické vlastnosti. Zapojovaly se do dramatizace pohádek i hudebního divadla. Děti ze třídy Berušek si vyrobily kouzelné utržené sluchátko v návaznosti na četbu pohádky "Mach a Šebestová".

Více

Autor: Zdenka Špačková Publikováno 16. 10. 2018 21:51

Co vyrostlo na poli - Bramborový týden

Datum konání: 17. 9. 2018 - 21. 9. 2018

V rámci tématu Co vyrostlo na poli jsme seznámili s mnoha druhy zeleniny, pojmenovali, přiřadili k obrázku, krátce o nich pohovořili v komunitním kruhu (dodržování pravidel komunitního kruhu, rozvoj slovní zásoby, popis celou větou). Pozornost jsme zaměřili pouze na bramboru, které si děti donesly.

Více

Autor: Iva Štikarová Publikováno 16. 10. 2018 21:42

Je nám spolu dobře - hračky

Datum konání: 10. 9. 2018 - 14. 9. 2018

S dětmi jsme se učily pojmenovávat hračky i předměty, které nás obklopují. Děti si osvojovaly návyk pořádku, šetrné zacházení s hračkami (hry, četba pohádky Krtek a autíčko).

Více

Autor: Zdenka Špačková Publikováno 16. 10. 2018 21:21

Jak vypadá naše třída

Datum konání: 19. 9. 2018

Více

Publikováno 19. 9. 2018 12:14